Huiswerkbegeleiding


Wat is huiswerkbegeleiding?

Bij de huiswerkbegeleiding helpen we leerlingen die moeite hebben met leren, plannen en huiswerk maken. Dit kan betekenen dat leerlingen het moeilijk vinden om thuis aan het werk te gaan, moeite hebben om hun concentratie vast te houden of niet goed weten hoe ze hun schoolwerk aan moeten pakken. Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen van alle niveaus van het voortgezet onderwijs.
Bij de huiswerkbegeleiding is er een begeleider uit 5 of 6 vwo aanwezig die de leerling helpt bij het maken van een goede planning en tijdens het blok ervoor zorgt dat de leerling aan het werk gaat. De leerling krijgt ook de mogelijkheid om vragen te stellen en om overhoord te worden. Alle tijd wordt zo effectief mogelijk besteed waardoor de leerling niet alleen thuis minder huiswerk hoeft te maken, maar ook leert hoe hij/zij doeltreffender te werk kan gaan. De leerling wordt op deze manier steeds zelfstandiger en kan zijn/haar schoolwerk steeds beter zelf aan. Gedurende het jaar krijgen de leerlingen steeds meer vrijheid om een eigen planning te gaan maken. Natuurlijk wordt hierbij afzonderlijk gekeken naar de behoeftes van iedere leerling. Het doel is om er uiteindelijk voor te zorgen dat de leerling zelfstandig wordt en geen begeleiding meer nodig heeft.

Algemene informatie

Wij raden leerlingen aan minimaal drie keer per week naar de huiswerkbegeleiding te komen, zodat de begeleiding zo effectief mogelijk is en wij de leerling zo goed mogelijk kunnen helpen. De huiswerkbegeleiding wordt na schooltijd gegeven. Er zijn op een dag in principe drie blokken: van 14.30 tot 16.00 uur, van 15.25 tot 16.55 uur en van 16.15 tot 17.45 uur.
Een blok huiswerkbegeleiding kost €11,- per keer.

Een blok huiswerkbegeleiding

Een blok huiswerkbegeleiding duurt 1,5 uur en heeft altijd eenzelfde gelijke structuur. Deze structuur zorgt voor rust en duidelijkheid bij de leerling. Een blok begint altijd met het kort bespreken van het schoolwerk van de afgelopen week, de laatst behaalde cijfers en het maken van een planning. Er wordt een planning gemaakt voor de invulling van het blok, maar ook het huiswerk voor thuis wordt ingepland. Deze planning wordt door de leerling samen met de begeleider gemaakt. Als de planning is gemaakt, gaat de leerling bezig met het huiswerk, dat gepland is voor die dag. De begeleider loopt rond en controleert of de leerling goed aan het werk is. De leerling kan vragen stellen aan de begeleider over het huiswerk of overhoord worden. Wanneer een leerling bezig is geweest met leerwerk wordt er altijd overhoord. Dit doen we om te weten te komen of de leerling de stof goed kent en om de leerling gerichtere tips voor het leren te kunnen geven. Na ongeveer 40 minuten is er een pauze van 10 minuten waarin de leerlingen wat te drinken krijgen en even kunnen ontspannen en kletsen. Tijdens de tweede helft van het blok gaat de leerling verder met het schoolwerk. Aan het eind van een blok evalueren de begeleider en de leerling het blok altijd samen. Hierbij wordt besproken wat de leerling tijdens het blok heeft gedaan, hoe het blok ging en wat de leerling thuis nog moet afmaken. Tijdens elk blok maakt de begeleider een evaluatie die op een afgesloten deel van de website te lezen is voor de ouders. Daarnaast zijn ook de gemaakte planning en de agenda van de leerling online zichtbaar voor de ouders.

Klik HIER voor een overzicht van de tijdstippen die op dit moment nog beschikbaar zijn voor leerlingen voor het volgen van huiswerkbegeleiding.