Bijles in overige vakken

Bij bijles in overige vakken helpt de begeleider de leerling een-op-een met een bepaald vak dat de leerling moeilijk vindt. Het doel van de bijlessen is om ervoor te zorgen dat leerlingen de stof en bijbehorende opdrachten begrijpen en beheersen, zodat zij hun resultaten op school kunnen verbeteren. Tijdens een bijles gaat de leerling samen met de begeleider aan de slag met theorie en opgaven die de leerling moeilijk vindt. Hierbij de kan de leerling al zijn/haar vragen stellen.
Wij raden aan om bijles te nemen wanneer een leerling extra uitleg en hulp nodig heeft om de stof te begrijpen van één of enkele vakken. Wanneer een leerling moeite heeft met bijna alle vakken raden wij huiswerkbegeleiding of bijles studievaardigheden aan. Het doel van de bijlessen is om ervoor te zorgen dat leerlingen de stof en bijbehorende opdrachten begrijpen en beheersen, zodat zij hun resultaten op school kunnen verbeteren. Na afloop van iedere bijles maakt de begeleider een evaluatie over de bijles die de ouders/verzorgers en de leerling zelf kunnen bekijken. Hierin wordt beschreven hoe de bijles is verlopen. Tevens worden verbeterpunten en vorderingen benoemd.

Voor wie?

De bijlessen zijn bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen wij ook bijles bieden aan studenten van het mbo of hbo. Neem in dit geval contact met ons op.

Door wie?

De bijlessen worden gegeven door begeleiders uit 4, 5 of 6 vwo of door studenten.
Begeleiders moeten gemiddeld een 8 of hoger staan voor het vak waarin zij bijles geven. Studenten dienen een 8 of hoger op hun eindlijst van de middelbare school te hebben voor het vak waarin zij bijles geven. Leerlingen kunnen dus van hun begeleider verwachten dat hij/zij voldoende kennis heeft van het betreffende vak en deze kennis ook kan overbrengen op de leerling. Op deze manier hebben de begeleiders voldoende kennis van de betreffende vakken om over te brengen en waarborgen wij de kwaliteit van de bijlessen.

Algemene Informatie

De online bijlessen worden verzorgd via Zoom of Microsoft Teams. Indien de leerling een voorkeur heeft voor een ander programma, is dit ook ook mogelijk. Het tijdstip en de frequentie van de bijles stemmen de leerling en de begeleider samen af.
De kosten voor bijles door een begeleider uit 4, 5 of 6 vwo bedragen €10,00 per les van 40 minuten.
De kosten voor bijles door een student bedragen €11,00 per les van 40 minuten.
De bijlessen worden in principe een-op-een gegeven, maar wanneer leerlingen het prettiger vinden om met z’n tweeën bijles te volgen is dat vaak ook mogelijk in overleg met de begeleider.