Bijles overige vakken


Bijles in overige vakken

Bij bijles helpt de begeleider de leerling - tijdens een een-op-een bijles - met een bepaald vak dat de leerling moeilijk vindt. Tijdens een bijles kan moeilijke theorie nog eens worden doorgenomen en moeilijke opdrachten kunnen worden besproken. Ook kan de leerling samen met de begeleider aan de slag met het oefenen van opgaven die de leerling moeilijk vindt. Natuurlijk kan de leerling hierbij al zijn/haar vragen stellen.
Wij raden aan om bijles te nemen wanneer een leerling extra uitleg en hulp nodig heeft om de stof te begrijpen van één of enkele vakken. Wanneer een leerling moeite heeft met bijna alle vakken raden wij huiswerkbegeleiding of bijles studievaardigheden aan. Een bijles duurt 40 minuten. Het doel van de bijlessen is om ervoor te zorgen dat leerlingen de stof en bijbehorende opdrachten begrijpen en beheersen, zodat zij hun resultaten op school kunnen verbeteren. Na afloop van de bijles maakt de begeleider een evaluatie over de bijles. Deze evaluatie kunnen de ouders en de leerling zelf ook bekijken. In deze evaluatie zal de begeleider ook eventuele verbeterpunten en vorderingen benoemen.

Voor wie?

De bijlessen zijn bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. In sommige gevallen kunnen wij ook hulp bieden aan studenten van het mbo of het hbo, dit is afhankelijk van de stof waarbij zij hulp nodig hebben. Neem in dit geval contact met ons op.

Door wie?

De bijlessen worden gegeven door begeleiders uit 5 of 6 vwo of door studenten.
Begeleiders moeten gemiddeld een 8 of hoger staan voor het vak waarin zij bijles geven. De studenten die bijlessen verzorgen, dienen een 8 of hoger op hun eindlijst van de middelbare school te hebben voor het vak waarin zij bijles geven. Leerlingen kunnen dus van hun begeleider verwachten dat hij/zij voldoende kennis heeft van het betreffende vak en deze kennis ook kan overbrengen op de leerling. Op deze manier waarborgen wij de kwaliteit van de bijlessen.

Algemene Informatie

De locatie, het tijdstip en de frequentie van de bijles stemmen de leerling en de begeleider samen af.
De kosten voor bijles door een begeleider uit 5 of 6 vwo bedragen €9,00 per les van 40 minuten.
De kosten voor bijles door een student bedragen €10,00 per les van 40 minuten.
De bijlessen worden in principe een-op-een gegeven, maar wanneer leerlingen het prettiger vinden om met z’n tweeën bijles te volgen is dat vaak ook mogelijk in overleg met de begeleider.