Bijles Engels

Bij bijles Engels helpt de begeleidster de leerling 1 op 1 met wat de leerling moeilijk vindt. Het doel van de bijlessen is om ervoor te zorgen dat de leerling de stof en bijbehorende opdrachten beheerst en begrijpt. zodat zij hun resultaten voor het vak Engels kunnen verbeteren. Tijdens de bijles gaat de leerling met de begeleidster aan de slag met theorie en opgaven die de leerling moeilijk vindt. Hierbij kan de leerling al zijn/haar vragen stellen. Wij raden aan om bijles Engels te nemen, wanneer een leerling extra uitleg en hulp nodig heeft om de stof te begrijpen. Na afloop van iedere bijles maakt de begeleidster een evaluatie over de bijles die de ouders/verzorgers en de leerling zelf kunnen bekijken. Hierin wordt beschreven hoe de bijles is verlopen. Tevens worden verbeterpunten en vorderingen benoemd.

Voor wie?

De bijlessen zijn bedoeld voor middelbare scholieren van klas 1 t/m 6 van vmbo, havo en vwo.

Door wie?

De bijles Engels wordt gegeven door Jill Dijkstra. Zij studeert communicatie- en informatiewetenschappen aan de universiteit van Utrecht. Ze heeft ervaring in het geven van bijles Engels. Jill heeft 6 vwo afgerond met een 8 als eindcijfer voor Engels. Bovendien heeft ze een Cambridge Engels diploma op C1 niveau.

Algemene Informatie

De locatie, het tijdstip en de frequentie van de bijles stemmen de leerling en de begeleidster samen af.
De kosten voor bijles Engels in Deventer bedragen €11,00 per les van 40 minuten.
De bijlessen worden in principe een-op-een gegeven, maar wanneer leerlingen het prettiger vinden om met zijn tweeën bijles te volgen, is dat vaak ook mogelijk in overleg met de begeleidster.

Bijles andere vakken?

Wil je bijles in een ander vak dan wiskunde of Engels denk dan eens aan online bijles. Hiervoor kan je je aanmelden via het kopje 'online' op de website.