Afmelden

Van leerlingen die zich aanmelden voor de bijles of huiswerkbegeleiding wordt verwacht dat zij iedere keer aanwezig zijn. Mocht de leerling een keer echt niet kunnen komen, dan moet hij/zij zich minimaal één dag van tevoren afmelden (tot uiterlijk 18:00 uur!).
Alleen in geval van ziekte mag de leerling op de dag van de begeleiding worden afgemeld. Dit dient voor 08:15 uur gedaan te worden.

Om discussies te voorkomen dienen afmeldingen bij voorkeur plaats te vinden via WhatsApp of e-mail. Wij zullen altijd een reactie terug sturen. Dit is dan tevens het bewijs dat de afmelding is overgekomen. Als de leerling zich niet afmeldt of zich te laat afmeldt (zie boven) wordt de volledige les in rekening gebracht. Als de leerling de les eerder moet of wil verlaten, dient ook het volledige bedrag betaald te worden.

Stoppen

Je kan op elk moment stoppen met de begeleiding. Het afmelden kan via de mail (administratie@joskindsstudiebegeleiding.nl) of via WhatsApp (06-14405555). Wij hanteren geen opzegtermijn, de regels voor afmelden zijn wel ook hier van toepassing. In het geval van bijles graag ook aan de begeleider die de bijlessen verzorgt doorgeven dat de bijles niet wordt doorgezet.