Bijles overige vakken


Bijles in overige vakken

Bijles

Bij bijles helpt de begeleider de leerling - tijdens een een-op-een bijles - met een bepaald vak dat de leerling moeilijk vindt. Tijdens een bijles kan moeilijke theorie nog eens worden doorgenomen en moeilijke opdrachten kunnen besproken worden. Ook kun je samen met je begeleider aan de slag met het oefenen van opgaven die je moeilijk vindt en natuurlijk kun je al je vragen stellen. Wij raden je aan om bijles te nemen wanneer je extra uitleg en hulp nodig hebt om de stof te kunnen begrijpen van één of meerdere vakken. Wanneer je moeite hebt met bijna alle vakken, kun je beter huiswerkbegeleiding of bijles studievaardigheden volgen. Een bijles duurt 40 minuten. De begeleider en de leerling bepalen samen wat zij gaan doen tijdens de bijlessen. Het doel van de bijlessen is om ervoor te zorgen dat leerlingen de stof en bijbehorende opdrachten begrijpen en beheersen, zodat zij hun resultaten op school kunnen verbeteren. Na afloop van de bijles maakt de begeleider een evaluatie over de bijles die ook door de leerlingen en ouders te lezen is. In deze evaluatie zal de begeleider ook eventuele verbeterpunten en vorderingen zetten.

Voor wie?

De bijlessen zijn bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. In sommige gevallen kunnen wij ook hulp bieden aan studenten van het mbo of het hbo, dit is afhankelijk van de stof waarbij zij hulp nodig hebben. Neem in dit geval contact met ons op.

Door wie?

De bijlessen worden gegeven door begeleiders uit 5 of 6 vwo of door studenten.
Begeleiders moeten gemiddeld een 8 of hoger staan voor het vak waarin zij bijles geven. De studenten die bijlessen verzorgen, dienen een 8 of hoger op hun eindlijst van de middelbare school te hebben voor het vak waarin zij bijles geven. Leerlingen kunnen dus van hun begeleider verwachten dat hij/zij voldoende kennis heeft van het betreffende vak en deze kennis ook kan overbrengen op de leerling. Op deze manier waarborgen wij de kwaliteit van de bijlessen.

Algemene Informatie

Het tijdstip en de frequentie van de bijles stemmen de leerling en de begeleider samen af.
De kosten voor bijles door een begeleider uit 5 of 6 vwo bedragen €9,00 per les van 40 minuten.
De kosten voor bijles door een student bedragen €10,00 per les van 40 minuten.
De bijlessen worden in principe een-op-een gegeven, maar wanneer leerlingen het prettiger vinden om met z’n tweeën bijles te volgen is dat vaak ook mogelijk in overleg met de begeleider.